Nasze działania

Organizujemy programy międzynarodowe oraz programy dla wolontariuszy oparte na naukowej metodologii oraz wspierane przez przeszkolonych wolontariuszy AFS i pracowników

Jak możesz pomóc?

Możesz wesprzeć nas w jednym z 4 filarów:

  1. Wsparcie : Znajdź rodziny goszczące i dopasuj do nich uczniów AFS. Pomóż rodzinie goszczącej lepiej poznać ucznia. Bądź łącznikiem dla szkół goszczących. Przedstaw uczniów swojej grupie znajomych, klasie, szkole. Utrzymuj regularny kontakt z uczniem lub rodziną goszczącą.
  2. Planowanie : Organizuj spotkania/obozy dla uczniów wyjeżdżających i tych, których gościmy w Polsce. Zorganizuj wspaniałe wydarzenia lub wycieczki kulturowe. Spotkaj się ze wszystkimi rodzinami, aby mogli podzielić się swoim doświadczeniem. Przygotuj spotkania informacyjne dla uczniów, rodzin czy wolontariuszy.
  3. Prowadzenie szkoleń : Prowadź AFSerów i innych przez międzykulturową przygodę. Przedstaw uczniom Twoją lokalną kulturę. Dziel się wiedzą poprzez kreatywne zajęcia. Dziel się swoim światowym doświadczeniem i wiedzą.
  4. Zarządzanie i prowadzenie grupy : Przeprowadzaj projekty wśród swojej społeczności mające na celu pokazanie, czym są inne kultury. Pomagaj lokalnym grupom AFS i Zarządowi. Naucz się, jak zarządzać grupą wolontariuszy. Bądź inspiracją dla innych do tego, aby pomagać.

Kim jesteśmy?

Nasze stowarzyszenie przygotowuje i aktywizuje przyszłych liderów umożliwiając nabycie kompetencji międzykulturowych i innych „miękkich umiejętności” kluczowych w XXI wieku. Wierzymy, że nasza filozofia „uczmy się żyć razem” odpowiada na najważniejsze wyzwania współczesnego świata. W globalnej społeczności AFS widzimy różnice między nami i wierzymy, że nasz świat jest silniejszy i bardziej interesujący, właśnie dzięki nim. AFS pomaga ludziom działać jako odpowiedzialni obywatele w globalnym świecie pracując na rzecz pokoju w kulturowo zróżnicowanym świecie. Pokój jest koncepcją dynamiczną, nieustannie zagrożoną przez brak sprawiedliwości, brak równości i brak tolerancji. AFS stara się umacniać wiarę w godność i wartość każdego człowieka bez względu na pochodzenie społeczne czy kulturowe.