Muzeum Narodowe w Warszawie

Kim jesteśmy?

Wolontariat w Muzeum Narodowym w Warszawie tworzy kilkadziesiąt osób, które łączy miłość do sztuki. Wolontariusze i wolontariuszki to osoby w różnym wieku, z różnym wykształceniem i różnorodnymi zainteresowaniami. Razem tworzą  społeczność, która na co dzień angażuje się w pomoc w MNW.

Ochotnicy i ochotniczki pomagają w codziennych muzealnych zajęciach. Asystują przy wydarzeniach edukacyjnych, wykonują  dokumentację fotograficzną wydarzeń, pomagają w inwentaryzowaniu zbiorów i w działalności muzealnej biblioteki. Prowadzą również własne programy. Opowiadają o dziełach sztuki, witają gości przy wejściu i udzielają im niezbędnych informacji. Prowadzą własnego bloga i poszukują wspomnień o Muzeum, wzbogacając naszą wiedzę o jego historii. Wolontariusze i wolontariuszki wspierają pracowników w realizacji misji Muzeum, ale także przyczyniają się do zmiany naszej instytucji, dzięki czemu staje się ona bardziej otwarta i bliska ludziom.

Nasze działania

W 2020 roku wprowadziliśmy także e-wolontariat – mimo zamknięcia instytucji kultury Wolontariusze i Wolontariuszki nadal wspierają MNW za pośrednictwem sieci – tworzą grafiki, teksty, wykonują transkrypcje nagrań oraz tłumaczenia. Przygotowują także materiały i prezentacje, którymi podzielą się z gośćmi Muzeum, kiedy powrót do działań stacjonarnych będzie już możliwy.

Kontakt

wolontariat@mnw.art.pl

Misja

Wolontariusze Muzeum Narodowego w Warszawie to grupa miłośników sztuki, bezinteresownie wspierająca pracowników i gości MNW. Poprzez osobiste zaangażowanie i współtworzenie oferty muzealnej dążą do propagowania wiedzy o kulturze i sztuce.

Programy wolontariackie

Wolontariusze i wolontariuszki mają możliwość realizowania własnych pomysłów. Obecnie prowadzą pięć programów, które powstały z ich inicjatywy:

  • Wolontariusze o dziełach sztuki
  • Chętnie pomogę
  • MUZEARIAT – blog wolontariuszy i wolontariuszek MNW
  • Koło fotograficzne
  • Osobiste MNW

W ramach programów mogą samodzielnie działać na rzecz Muzeum oraz rozwijać swoje umiejętności. Muzeum wspiera wolontariuszy i wolontariuszki, organizując specjalne szkolenia pomagające im poszerzyć wiedzę w zakresie potrzebnym do realizacji programu.By dowiedzieć się więcej o programach i działaniu wolontariatu w Muzeum Narodowym w Warszawie zapraszamy na stronę internetową: www.wolontariat.mnw.art.pl