Polskie Forum Migracyjne

Jak możesz pomóc?

Wolontariat w PFM polega na wspieraniu w nauce uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji, które uczęszczają do szkół podstawowych w Warszawie i okolicach. Wolontariusze prowadzą online konwersacje w języku polskim i wspierają dzieci w odrabianiu zadań domowych. Aktualnie w PFM mamy zaangażowanych kilkunastu wolontariuszy w różnym wieku, którzy pracują z uczniami online za pomocą dostępnych komunikatorów typu Skype, Messenger, Zoom. Dzieci, z którymi pracują wolontariusze pochodzą z takich krajów jak Ukraina, Wietnam, Turcja, Białoruś, Azerbejdżan.

Nasz program wolontariatu zakłada rozmowę rekrutacyjną z potencjalnym wolontariuszem nt. wzajemnych oczekiwań, a następnie szkolenia z tematyki komunikacji międzykulturowej i pracy z uczniem cudzoziemskim (online). Z każdym wolontariuszem podpisujemy porozumienie na 3 m-ce (z opcją przedłużenia świadczeń wolontarystycznych), w tym czasie każdy wolontariusz uczestniczy w superwizji dla wolontariuszy, którą prowadzi doświadczona psycholożka międzykulturowa.

Kontakt

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu z koordynatorką wolontariatu w PFM: Anna Maciejko, a.maciejko@forummigracyjne.org

Kim jesteśmy?

Fundacja Polskie Forum Migracyjne działa na rzecz integracji cudzoziemców i Polaków mieszkających za granicą, a także inicjuje i wspiera działania, które prowadzą do dialogu między ludźmi różnych kultur.

Nasze działania

Fundacja specjalizuje się w działaniach informacyjnych, udzielaniu bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom (psychologicznego, na rynku pracy, w legalizacji pobytu), szkoleniach (dla nauczycieli, psychologów, urzędników) oraz w działaniach na pograniczu edukacji formalnej i nieformalnej (warsztaty, gry miejskie, wolontariat na rzecz uczniów cudzoziemskich). PFM w szczególny sposób wspiera migrantki – poprzez organizację szkół rodzenia oraz grup wsparcia dla mam-migrantek.