Kim jesteśmy?

Jesteśmy chrześcijańską fundacją dobroczynną istniejącą w Polsce od 1992 roku. Jesteśmy częścią sieci dobroczynnych organizacji Habitat for Humanity, które działają w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Wspieramy niezamożne osoby, które nie mają gdzie mieszkać lub mieszkają w nieodpowiednich warunkach – uchodźców, samotne matki, dzieci opuszczające domy dziecka lub osoby starsze, które z powodu przeciwności losu znalazły się na życiowym zakręcie. Pomagamy osobom aktywnym – takim, które same chcą sobie pomóc.

Jak możesz pomóc?

Stwórz szkolną grupę wolontariacką!

Zachęcamy uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych do tworzenia grup Habitat for Humanity Campus Chapter. To stałe, zorganizowane grupy młodych ludzi, które w ciągu roku wspierają naszą fundację. 

W czasie pandemii wolontariat Habitat Poland przeniósł się z placu budowy do świata wirtualnego. Wolontariusze szerzą wiedzę na tematy mieszkalnictwa wśród innych uczniów i dzieci poprzez: 

  • czytanie bajek 
  • debaty na temat mieszkalnictwa 
  • zbiórki na rzecz fundacji
  • udział w wirtualnych wydarzeniach organizowanych przez Habitat Poland 

Fundacja Habitat for Humanity Poland prowadzi także warsztaty dla wolontariuszy, organizuje spotkania integracyjne, zapewnia opiekę koordynatora ds. wolontariatu,  wsparcie merytoryczne oraz materiały promocyjne.

Nasze działania

Dzięki wsparciu wolontariuszy, darczyńców, partnerów biznesowych realizujemy wizję świata, w którym każdy człowiek ma godne miejsce do życia. Do tej pory wybudowaliśmy lub wyremontowaliśmy 120 lokali mieszkalnych i pomogliśmy 4000 osobom w Polsce. 

Kontakt

Koordynatorka ds. Wolontariatu Fundacji Habitat for Humanity Poland : mlochowska@habitat.pl