Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota

Nasi wolontariusze:

  • pomagają uczniom szkół podstawowych i średnich w pokonywaniu trudności w nauce  
  • pomagają osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w ich miejscu zamieszkania, także w ramach programów przeciwdziałania skutkom pandemii 
  • uczestniczą w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dla rodzin z dziećmi oraz dla seniorów -organizowanych przez Ośrodek
  • uczestniczą w ciekawych projektach i wydarzeniach
  • włączają się w akcje podejmowane przez społeczność lokalną.
  • ponadto: wolontariusze są ubezpieczeni w zakresie NNW/OC i wyposażeni w indywidualne środki ochrony antywirusowej

Kim jesteśmy?

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota jest jednostką samorządu terytorialnego m. st. Warszawy. Naszym zadaniem jest rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb życiowych mieszkańców dzielnicy, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Istotne uzupełnienie wsparcia dla osób korzystających z pomocy OPS stanowi wolontariat, organizowany przez nas już od roku 2000.

Jak możesz pomóc?

Jeżeli dysponujesz odrobiną czasu i chęci działania, a przy tym poszukujesz:

  • szansy rozwoju własnej osobowości w kontaktach z innymi ludźmi 
  • możliwości poznania zawodu pracownika socjalnego w praktyce 
  • sprawdzania swoich predyspozycji w sferze pomocy społecznej 
  • sposobu realizacji własnych pasji i zainteresowań…

 – jeżeli chcesz nauczyć się, jak być potrzebnym i jak pomagać innym – DOŁĄCZ DO NAS! ZAPRASZAMY!

Kontakt