Kompas Kryzysowy

Kim jesteśmy?

Kompas Kryzysowy to projekt edukacyjny, skierowany przede wszystkim do licealistów i licealistek, którego celem jest budowanie świadomości na temat najpoważniejszych kryzysów humanitarnych współczesnego świata.

Temat wydaje nam się niezwykle ważny. Wiedza zwiększa naszą wrażliwość, daje możliwość działania oraz pole do debaty na dany temat. Niestety źródła informacji o kryzysach humanitarnych są trudno dostępne, ciężko trafić na nie samemu, a niekiedy w ogóle nie istnieją. Również i w szkołach brakuje najczęściej czasu na zajęcie się aktualną sytuacją na świecie, a materiały edukacyjne rzadko kiedy mają szansę być do niej dostosowane.

Nasze działania

Tworzymy i rozprowadzamy po liceach scenariusze warsztatów, złożonych z prezentacji i zajęć interaktywnych. Współpracujemy z Warszawską Ligą Debatancką, wraz z którą przeprowadziliśmy blok debat na temat relacji międzynarodowych, poprzedzony merytoryczną prelekcją. Aktywnie działamy w ramach mediów społecznościowych (Facebook i Instagram), informując o ewolucji najważniejszych światowych kryzysów, możliwościach poszerzania wiedzy na ich temat lub angażowania się w pomoc mieszkańcom miejsc dotkniętych kryzysami.

Jak możesz pomóc

Jednym z etapów naszego projektu było opracowanie warsztatów o kryzysach humanitarnych dla liceów. Teraz szukamy licealistów i licealistek w różnym wieku, z różnych szkół, którzy zrealizowali/łyby przygotowany przez nas wcześniej prosty scenariusz zajęć w swoich szkołach – oczywiście po uzyskaniu od nas wszystkich potrzebnych wskazówek, materiałów i pomocy organizacyjnej. Do waszego zadania należałoby tylko przeprowadzenie w klasach prezentacji połączonej z warsztatami.